logo CEN Lablogo UKSW
Clinical Emotion Neuroscience Lab
logo UKSW
Clinical Emotion Neuroscience Lab

2nd hybrid International Conference

Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders

data wydarzenia: 23 maj 2023

Szanowni Państwo,

Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w drugiej międzynarodowej konferencji zatytułowanej ‘Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders’.

Zapraszamy Państwa do udziału w pasjonującym naukowo i klinicznie programie konferencji w dniu 23 maja 2023 roku w Auli Schumana UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie (program konferencji w załączeniu) lub online.

Zapraszamy na serię wykładów dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i klinicznych w problematyce zaburzeń odżywiania, zaburzeń spektrum autyzmu, zaburzeń osobowości oraz depresji. Wykład inauguracyjny zatytułowany ‘Decoding the brain in autism spectrum disorder’ wygłosi znany w świecie autorytet naukowy i kliniczny Pani Profesor Christine Ecker z Goethe-University we Frankfurcie.

Ponadto, zaproszenia przyjęły i referaty wygłoszą zagraniczni eksperci z instytutów naukowych oraz renomowanych ośrodków klinicznych z Niemiec, Włoch oraz Wielkiej Brytanii.

Konferencja stanowi formę krótkiego kształcenia dla środowiska naukowego i klinicznego, psychologów, studentów psychologii, pedagogów, studentów pedagogiki, lekarzy, studentów medycyny, terapeutów, pielęgniarek, pracowników socjalnych, socjologów, nauczycieli, itd.

Mamy nadzieję, że program spotka się z Państwa życzliwością, a konferencja stanie się kolejnym szerokim forum wymiany doświadczeń.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem: psychosomaticconference@uksw.edu.pl.

Do zobaczenia w Warszawie😊

Komitet Organizacyjny: Prof. dr hab. n.med. Katarzyna Kucharska
Dr hab. Jan Cieciuch; Prof. UKSW